Neo Faliro Apartment for rent

225 listings
2 days ago
Kapodistriou, Piraeus
Pireas, Kapodistriou

Apartment • 1 Bath. • 18 m² • available 10/15/2022

Theatrou, Piraeus
Pireas, Theatrou

Apartment • 2 room(s) • 2 Bed. • 1 Bath. • 53 m² • available 7/1/2023

Mouson, Piraeus
Pireas, Mouson

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 60 m² • available 2/1/2023

Kapodistriou, Piraeus
Pireas, Kapodistriou

Apartment • 1 Bath. • 18 m² • available 11/15/2022

Kapodistriou, Piraeus
Pireas, Kapodistriou

Apartment • 1 Bath. • 24 m² • available 12/1/2022

Kapodistriou, Piraeus
Pireas, Kapodistriou

Apartment • 1 Bath. • 24 m² • available 12/17/2022

Kapodistriou, Piraeus
Pireas, Kapodistriou

Apartment • 1 Bath. • 18 m² • available 2/1/2023

Lysikratous, Kallithéa
Kallithea, Lysikratous

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 50 m² • available now

Nestoros, Kallithéa
Kallithea, Nestoros

Apartment • 2 room(s) • 2 Bed. • 1 Bath. • 84 m² • available 10/29/2022

Aeroporon, Palaió Fáliro
Palaio Faliro, Aeroporon

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 125 m² • available 2/18/2023

Aeroporon, Palaió Fáliro
Palaio Faliro, Aeroporon

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 125 m² • available 3/1/2023

Aeroporon, Palaió Fáliro
Palaio Faliro, Aeroporon

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 125 m² • available 2/25/2023